Yeminli Mali Müşavir
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Danışman Yazıları Yeminli Mali Müşavir
04.01.2019 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİNİN (6) AY UZATILMIŞTIR

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİNİN (6) AY UZATILMIŞTIR

 

 30.11.2018 Tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 405 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu maddesi’nde yer alan, (a), (b), (c) ve (e) bentlerindeki yer alan ve 30.11.2018 günü sonunda sona eren süreler, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile  (6) ay, yani Mayıs/2019 ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Bu süre uzatımı ile;

1- Yurt içindeki varlıklarla ilgili beyan.


Kanunun 10. maddesinde yurt içerisinde bulunan, ancak işletmelerin özkaynakları içerisinde yer almayan, para, döviz, altın, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile taşınmaz-ların, 31.05.2019 tarihine kadar beyan edilmesi ve beyan edilen para, döviz, altın, menkul kıymet ve taşınmazların değeri üzerinden hesaplanacak % 2 nisbetindeki vergi 30.06.2019 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ilgili Vergi Dairesine ödenmesi zorunludur.

Bilanço esasına göre defter tutanlar, Vergi Dairelerine beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklarını bankaya veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak şartı ile, beyan edilen varlıklarını kanuni defterlerde bilançonun aktifine kaydederek, bilançonun pasifinde fon hesabı açacaklardır. Bu fon sermayenin cüzi sayılacaktır.

Vergi Dairelerine beyan edilen yurt içi varlıklar üzerinden hesaplanan % 2 oranında-ki vergi, gelir veya kurumlar vergisi yönünden gider yazılamayacağı gibi, başka vergilerdende mahsup edilemeyecektir. Beyan edilen ve kanuni defterlere kaydedilen taşınmazlardan amortismana tabi olanlar (Bina ve haklar) için amortisman ayrılamayacaktır.


Beyan edilen ve kanuni defterlere kaydedilen bu değerlerin (döviz, menkul kıymet, taşınmaz ve sermaye piyasası araçları) satılması veya elden çıkarılması halinde zarar oluşur ise, bu zarar vergi matrahından indirilemeyecektir. Bu kıymetlerin satış veya elden çıkarılmasında kar oluşur ise, bu kar kazanç olarak beyan edilecek, yani vergi matrahına ilave edilecektir.

2- Yurt dışında bulunan varlıklar ile ilgili beyan.                   

Kanunun 10. maddesinin (13) fıkrasının alt bentlerinde; yurt dışında bulunan

para, döviz, altın, menkul kıymet ve sair sermaye piyasası araçlarının 31.05.2019 tarihi akşamına kadar, banka, aracı kurumlar veya Vergi Dairelerine, Türk Lirası cinsinden beyan edilmesi 

gerekmektedir. Vergi Dairelerine 31.05.2019 tarihine kadar beyan edilen bu değer üzerinden % 2 nisbetinde hesaplanan vergi, 30.06.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Yurt dışında bulunan varlıklarını beyan eden, gerçek veya tüzel kişi, gelir veya kurumlar vergisini E-Beyanname ile bildiriyor ise, yurt dışında bulunan varlıklarınıda E-Beyanname ile Vergi Dairesine bildirecektir. Aracı kurumlara bildirilecek kıymetler ise, sermaye piyasası araçlarıdır.


Yurt dışında bulunan varlıklarını beyan eden gerçek veya tüzel kişiler, beyanda bulundukları para, döviz, altın ve menkul kıymetlerini, 31.05.2019 tarihine kadar Türkiye’ye getirerek veya transfer ederek, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaba yatırmaları gerekir.

Yurt dışındaki varlıklarını beyan eden gerçek veya tüzel kişiler bu varlıkları, bilanço usulunde tutukları defterlere kaydedebilirler. Deftere kaydettikleri bu değerler için pasifte özel fon hesabı açacaklar ve bu fon sermayeye ilave dışında başka amaçla kullanılamaz. Ayrıca bu fon işletmenin tasfiyesi halinde vergilemeyede konu olmayacaktır. İşletme Defteri veya Serbest Meslek Defteri tutanlar ise, bu varlıkları defterlerinin ayrı bir sahifesinde gösterebileceklerdir.

Yurt dışındaki varlıklarını beyan eden ve tahakkuk eden vergileri ödiyenler, bu vergileri vergi mevzuatı yönünden gider yazamaz ve başka vergilerden mahsup edilemezler.

 Beyan edilen ve kanuni defterlere kaydedilen bu değerlerin (döviz, menkul kıymet, taşınmaz ve sermaye piyasası araçları) satılması veya elden çıkarılması halinde zarar oluşur ise, bu zarar vergi matrahından indirilemeyecektir. Bu kıymetlerin satış veya elden çıkarılmasında kar oluşur ise, bu kar kazanç olarak beyan edilecek, yani vergi matrahına ilave edilecektir.                        

04.01.2019 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİNİN (6) AY UZATILMIŞTIR
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİNİN (6) AY UZATILMIŞTIR [Ayrıntılar]
15.11.2018 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR [Ayrıntılar]
10.08.2018 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin defterlerinde yazılı taşınmazların yeniden değerlendirilmesi [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN