Disiplin Kurulu
Skip Navigation LinksANA SAYFA KURUMSAL Disiplin Kurulu

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 21. Maddesine göre Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Görevi; 
Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek, Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

1-Veli Ulusoy -Başkan

2-Berkuk Yıldar

3-Özcan Çekmez

4-Kamil Sölpüker

5-Olcay Değirmenci

6-Atakan Çapcı


BİZİ TAKİP EDİN