Tamamlanan Projeler
Skip Navigation LinksANA SAYFA PROJELER Tamamlanan Projeler
11.07.2016 ADANA SANAYİSİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUN VE GELİŞİM ALANLARININ TESPİTİ
  • Amaç:

    Adana sanayisine yönelik firma bazında kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir, elde edilen bulgularla Adana ili sanayisinin firmalar ve sektörel bazda, kuvvetli ve geliştirilmesi gereken öncelikli çalışma alanları tespit edilmiştir, bulgular ışığında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik geliştirilen stratejik planlama ve projelerle Adana sanayisinin gelişimine katkı sağlanmıştır.

  • Hibe Alınan Kurum: Çukurova Kalkınma Ajansı

  • Hibe desteği Oranı: %100

  • Paydaşları: Ortak Bulunmamaktadır

  • Durum:  Tamamlandı

11.07.2016 ADANA SANAYİSİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUN VE GELİŞİM ALANLARININ TESPİTİ
• Amaç: Adana sanayisine yönelik firma bazında kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir, elde edilen bulgularla Adana ili sanayisinin firmalar ve sektörel bazda, kuvvetli ve geliştirilmesi gereken öncelikli çalışma alanları tespit edilmiştir, bulgular ışığında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik geliştirilen stratejik planlama ve projelerle Adana sanayisinin gelişimine katkı sağlanmıştır. [Ayrıntılar]
01.11.2015 TEKNİK DESTEK EĞİTİM FAALİYETİ – KURUMSALLAŞMA, VERİ ANALİZİ VE STRATEJİK PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ – ADASO PERSONELİNE YÖNELİK
Teknik Destek Programı kapsamında Adana Sanayi Odası Sanayi Hizmetleri ve Araştırma Birimi ekibinin yetkinliği ve teknik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler alınmasıdır. [Ayrıntılar]
03.07.2015 ADANANIN İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK SEKTÖRLERİ VE STRATEJİK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET ANALİZ RAPORLARININ OLUŞTURULMASI PROJESİ
Projenin özel amacı Adana ilinin sosyo - ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilin ihracatını arttırmak bu anlamda öncelikle bölgenin ihracat potansiyeli yüksek sektörleri tespit edilmiştir; ilgili sektörlerde yer alan stratejik ürünler belirlenmiştir, bu ürünlere yönelik uluslararası pazar araştırmaları ve analizler yapılmıştır. [Ayrıntılar]
22.06.2015 ADANA’NIN İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK SEKTÖRLERİ VE STRATEJİK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET ANALİZ RAPORLARININ OLUŞTURUL MASI
Adana'da önde gelen sektörlerin ve bu sektörlere yönelik stratejik ürünlerin tespit edilmesi, bu ürünlere yönelik potansiyel dış ticaret pazarlarının araştırılarak, söz konusu pazarlarda ihracatın arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır. Bu amaçla 5 sektör 11 ürün tespit edilmiş; her bir ürüne ilişkin detaylı hedef pazar matrisi oluşturulmuş; rakip analizleri gerçekleştirilmiş ve hedef pazarlarda potansiyel müşteriler belirlenmiştir. [Ayrıntılar]
27.01.2015 TÜRKİYE’NİN ENERJİ ÜSSÜ CEYHAN ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ YATIRIMCI REHBERİ
Faaliyet Türkiye’nin İLK Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olan ve yaklaşık 13.500 dönümlük bir alana sahip Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin bir rehber oluşturulması, Bölgede elde edilecek katma değerin il, bölge ve ülke ekonomisine kazandıracağı ekonomik katkıların tespit edilmesidir. [Ayrıntılar]
İlkÖnceki12SonrakiSonTüm
BİZİ TAKİP EDİN