Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
25.06.2018 Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

T.C. Maliye Bakanlığı’ndan, Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386) 23.06.2018 tarih ve 30457 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımlar için, Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile taşınmazların bedelsiz devredilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ; Ekonomi Bakanlığı tarafından proje bazında desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımları kapsar.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

 


Ek – TebliğTebliğ İndir
25.06.2018 Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386)
Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386) [Ayrıntılar]
25.06.2018 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik [Ayrıntılar]
22.06.2018 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
22.06.2018 Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı"
Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" [Ayrıntılar]
22.06.2018 Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı"
Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN