Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
14.11.2018 “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Bu yönetmelik ile kısa çalışma usulü ve ödenek hakkında bazı değişiklikler düzenlenmiştir.


Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları' şeklinde 'zorlayıcı sebep' tanımı getirilmiştir.

Ayrıca düzenlemeye göre;


 1. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Türkiye İş Kurumunu” ibaresi “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir.

   

 2.  Yine Yönetmeliğin 3.maddesinde yer alan kısa çalışma tanımına 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-2 maddesinde belirtilen gerekçeler ( genel, sektörel veya bölgesel ekonomik kriz ile zorlayıcı sebepler) eklenmiştir.

   

 3. Kısa çalışma talebinin uygunluk tespitinin İş Müfettişleri tarafından yapılacağı 3.maddeye eklenmiştir.

   

 4. Zorlayıcı sebeplerin tanımı değiştirilerek deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlara “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar” eklenmiştir.

   

 5. 4.maddede yapılan değişiklik ile daha önce inceleme sırasında Kurum yetkilisine verilmesi öngörülen kısa çalışma yapacak işçilere ilişkin listenin başvuru esnasında manyetik ve yazılı ortamda Kurum birimine teslim edilmesi ve genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerinin ve zorlayıcı sebebin ne olduğu ile birlikte, işyerinin unvanı, adresi, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikası, işyeri İŞKUR numarası ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarası bilgilerinin başvuruda belirtilmesi istenmektedir.

   

 6. Yönetmeliğin 8.maddesi değiştirilerek kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyeri denetimlerinin İş Müfettişlerince yapılacağı belirtilmiş ve kısa çalışma ödeneğinin durdurulması yetkisi de İş Müfettişlerine verilmiştir.


Söz konusu yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,


Ek – Yönetmelik


 Tebliğ İndir
14.11.2018 “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
09.11.2018 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)
2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3) [Ayrıntılar]
09.11.2018 “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)”
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)” [Ayrıntılar]
09.11.2018 “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” [Ayrıntılar]
05.11.2018 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN