Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
12.03.2019 Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve  Rapor Formatına Dair Tebliğ 9 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ ile bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin (zemin ve/veya kaya) mühendislik özellikleri ile yeraltı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - TebliğTebliğ İndir
19.03.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) [Ayrıntılar]
15.03.2019 Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik [Ayrıntılar]
15.03.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)
Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) [Ayrıntılar]
14.03.2019 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) [Ayrıntılar]
12.03.2019 Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ
Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN