Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
13.05.2019 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 12 Mayıs 2019 Tarihli ve 30772 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Yönetmelik ile  elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ek- Yönetmelik

 

13.05.2019 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Da
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4) [Ayrıntılar]
13.05.2019 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği [Ayrıntılar]
07.05.2019 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) [Ayrıntılar]
07.05.2019 “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Kararı (
“Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Kararı (Karar Sayısı: 1031)” [Ayrıntılar]
06.05.2019 “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı”
“Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı” [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN