Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
10.06.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)” 01 Haziran 2019 Tarihli ve 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu tebliğ ile “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ek – Tebliğ

 

 Tebliğ İndir
13.06.2019 Kamu İhale Kurumundan Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmeti Alımı, Elektronik İhale, Yapım İşleri, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Hakkında Yönetmelikler
Kamu İhale Kurumundan Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmeti Alımı, Elektronik İhale, Yapım İşleri, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Hakkında Yönetmelikler [Ayrıntılar]
10.06.2019 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507) [Ayrıntılar]
10.06.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/19) - ( kağıt )
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/19) [Ayrıntılar]
10.06.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 8631-3 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 8631-3 Sayılı Kararı [Ayrıntılar]
30.05.2019 “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN