Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
07.08.2019 “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1403 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı 07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karar ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara Aracı Kurum, Öncelikli Ürün Listesi, Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı tanımları eklenmiş; proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara Faiz veya kar payı desteği ve hibe desteği eklenmiş ve Kararın Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler, Değerlendirme, Teşvik belgesi, Şirket hisselerinin ve yatırımın devri, Müeyyide, Diğer hükümler başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek - KararTebliğ İndir
20.08.2019 “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” [Ayrıntılar]
08.08.2019 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve • Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Ayrıntılar]
07.08.2019 “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”
“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” [Ayrıntılar]
07.08.2019 "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”
"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” [Ayrıntılar]
05.08.2019 “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26)”
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26)” [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN