Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/28)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/28) 14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13”  olarak, “6201.92.00.00.18”      ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiş,

“6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmış, “6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke “9404.90.90.00.00” GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Kapsam

138.

6206.40.00.00.00

Sentetik veya suni liflerden

229.

6201.30.90.00.19

Diğerleri

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Tebliğ

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.