İhracat Destekleri Hakkında Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı 18.8.2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.