Destek Hizmetler ve Organizasyon


GÖREV TANIMI

Odamızın tüm organizasyon faaliyetlerini koordine ve kontrol eder, birimler arasında uyumlu, güvenli işbirliğini sağlamak, Odanın gerçekleştirdiği veya katılım sağladığı her türlü etkinlikle (toplantı, açılış, konferans, imza töreni, davet, ziyaret, resepsiyon vb.) ilgili gerekli düzenlemelerin (salon organizasyonu, protokol daveti, oturum düzeni, ikram organizasyonu vb.) koordineli bir şekilde organize edilmesini sağlar.

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  1. İş yerine gelmiş olan kişilere danışma olarak hizmet vermek,
  2. Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların giriş- çıkışlarını kayıt altına almak,
  3. Herhangi bir güvenlik sorununda kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve bunları incelemek,
  4. İş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
  5. Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek,
  6. Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak,
  7. Çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenmişse en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek,

Destek Hizmetler ve Organizasyon Birimin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//