Akreditasyon İzleme Komitesi


1. GÖREV TANIMI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek.
2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM
Akreditasyon İzleme Komitesi
3. ÜST AMİRİ
Yönetim Kurulu
4. ALT KADROSU
KYT / Akreditasyon Sorumlusu, Genel Sekreter ve diğer tüm birimler.
5. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER
Akreditasyon İzleme Komitesi aşağıda ki belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.
1-) Yönetim Kurulu Başkanı
2-) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye
3-) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)
4-) Genel Sekreter
5-) Akreditasyon Sorumlusu

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ’ NİN GÖREVLERİ
1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.
2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.
4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ

1-) Zeki KIVANÇ- Yönetim Kurulu Başkanı

2-) Rafet MİLLİ - Yönetim Kurulu Üyesi

3-) Ege BAŞ- Meclis Üyesi

4-) Erman ONATÇA- Meclis Üyesi

5-) Veli OĞUZ- Genel Sekreter

6-) Mehmet KARAKUŞ- Genel Sekreter Yardımcısı

7-) İnci TÜRKOĞLU- Akreditasyon Sorumlusu

 

 

//