Stratejik Plan


Küreselleşme, ülkeler arasındaki, öncelikle iletişim ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda, giderek artan hızda gerçekleşen, bir bütünleşme sürecinin genel adıdır. Bu durum temel olarak, iş gücünün, ürünün, paranın, verinin ve fikrin, dünyada daha hızlı hareket edebilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

2014-2017 Stratejik Planını indirmek için tıklayınız.

2018-2022 Stratejik Planını indirmek için tıklayınız.
 

//