Adana Sanayi Tarihi Kitabı


Kitapta yalnızca Adana’nın sanayi tarihini değil Türkiye’nin sanayi tarihine ilişkin birçok bilgiler bulunuyor. Aynı zamanda Adana’ya ilişkin birçok tarihi ve ekonomik olay bu kitapla daha da belirgin hale gelecektir. Bu kitapta tarihi birçok hikâyeyi de bulmak mümkün…

Tamamen belgelere dayalı, titizlikle hazırlanmış bu eserde son 100 yılda alınan doğru ya da yanlış kararlar, bölgenin iktisadi yaşamına damgasını vuran şahsiyet ve olaylar ile bir kentin potansiyeli gözler önüne seriliyor.

Adana Sanayi Tarihi kitabında, ‘Bölgedeki Aşiret Yapısından Uluslar arası Üretime Geçiş’ , ‘Osmanlı Döneminde Pamuk Üretimi’, ‘Çukurova’da Ulaşım ve Ticaret’ , ‘XIX. Yüzyılda Adana’nın Değişen Çehresi’ , ‘Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Adana Sanayisi’, ‘Kongrelerde ve Raporlarda Adana’ , ‘1950’lere Kadar Adana Sanayisi’ ‘1950’den Sonra Adana Sanayisi’, ‘İktisadi Kurumların Tarihsel Gelişimi’ ‘Kuruluşundan Bugüne Adana Sanayi Odası Yöneticileri’ , başlıkları altında Adana’daki sanayi tarihiyle ilgili merak edilen bilgilere ve çok ilginç anekdotlara ulaşılabileceği gibi, dönemin şartlarıyla ilgili de gün yüzüne çıkmamış, resmi tarihte rastlanmayan ayrıntıları görmek mümkün.

Birçoğu ilk defa yayınlanan yazı, belge ve fotoğrafları içeren ‘Adana Sanayi Tarihi’ kitabının bundan sonra bu yönde çalışma yapacak herkes için önemli bir kaynak olacaktır. 

 

Adana Sanayi Tarihi Kitabı için tıklayınız.

 

//