Yatırım Teşvik Belgesi


Yatırım Teşvik Sistemleri

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ustalıkla gerçekleştirilecek yatırım projelerini, 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu Teşvik programlarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır, ayrıntılı özellikler ise  Mevzuat'ta  yer alan belgelerden mevcuttur.

1.Yatırım Teşvik Sistemi (Sunum)

2.Yatırım Teşvik Sistemi (Değil)

3. Proje Bazlı Teşvik Sistemi

4. Proje Bazlı Teşvik Sunumu

5. Yatırım Teşvikleri Sunumu

6. Yatırım Teşvik Programı

7. Faiz veya Kar Payı Desteği Başvurusu İçin Aracı Kurumlarla İmzalanan Protokol

8. Faiz veya Kar Payı Destek Protokolünü İmzalayan Aracı Kurumların Listesi

9. İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi-Faiz Desteği Uygulamasına İlişkin İlan

10. Elektronik (E-TUYS) bilgi sistemi düzenlenmeyen Yatırım Teşvik Belgesi İçin Tamamlama Vizesi Evrakları

11. Yatırım Teşvik Belgeleri Uygulamaları Hakkında Genelge

12. İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler

13. 2/6/2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Açıklaması

14. 2/6/2023 Tarihli Depremler Nedeniyle Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

Detaylı bilgi için: Mehmet KARAKUŞ / Genel Sekreter Yrd. 436 63 63-121

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

 

//