Oda Hizmet Standartları


31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış olan 2024 yılı Adana Sanayi Odası Hizmet Standartları Tablosu için tıklayınız

//