Disiplin Kurulu


5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 21. Maddesine göre Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

 

Görevi; 
Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek, Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

 

 

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

1-Veli Ulusoy -Başkan

2-Aydın Önen

3-Mustafa Akalın

4-Metin Karabacak

5-Osman Kaya

6-Pınar Yürür Şahin

 

//