Dolaşım Belgeleri


İthalat ve ihracat işlemleri sırasında kullanılan dolaşım belgelerini Odamızdan temin edebilirsiniz.

ATR BELGESİ

A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların (Tarım ürünleri ve sanayi ürünleri) ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya üçüncü ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanmaktadır.

A.TR Düzenleyen Ülkeler;

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan.

Tahhütname Belgesi İçin Tıklayınız

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi; uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşeini, yani üretildiği yeri ve dolayısıyla hangi ülkeye ait olduğunu gösteren belgedir. İthalat işlemlerinde ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması nedeniyle, her ülkenin ilgili kurumları tarafından yazılan mevzuatlarda ürünlerin menşeinin beyan edilmesi gerekli kılınır. Vergi tutarlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesinde kullanılır.

Tahhütname Belgesi İçin Tıklayınız

EUR 1 BELGESİ

EUR.1 Belgesi; EFTA (European Free Trade Association, Avrupa Serbest Bölge Birliği) ülkelerine, AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) ve tarım ürünleri söz konusu olduğunda Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarında gümrük indiriminden faydalanabilmek için düzenlenen belgedir.

Tahhütname Belgesi İçin Tıklayınız

EUR MED BELGESİ

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)

TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)

TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)

TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + AB(GB. Eşyası için)

TR + TUNUS + AB(tarım ürünleri için)

TR + MISIR + AB (GB. Eşyası için)

TR + MISIR + AB (tarım ürünleri için)

TR + MISIR + TUNUS

TR + MISIR + FAS

TR + TUNUS + FAS

 

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)

TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)

TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + FAS + MISIR

 

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS

TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS

TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN

FORM A BELGESİ

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ilgili ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı tavizli gümrük vergi oranlarından faydalanabilmek için düzenlenen, eşyanın tercihli menşe durumunu gösteren bir belgedir.

Form A belgesi içlerinde Beyaz Rusya, Japonya, Kanada, Rusya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu birçok ülkeye yapılan ihracatlar için düzenlenebilmektedir. Genel olarak İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenen Form A belgesi, Rusya’ya yapılacak ihracatlar için Rusça da düzenlenebilmektedir.

 

MENŞE İSPAT BELGESİ

Türkiye  ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Tercihli Ticaret Antlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşei ispat etmek üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgelerdir.

Sadece İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NE düzenlenir.

 

Dış ticaret belgesi satın alma formu için tıklayınız

 

Detaylı bilgi için;

Azizhan DEDE

Sicil Memuru
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 122 
E-Posta : azizhandede@adaso.org.tr
Turhan Cemal Beriker Blv. No: 134 Seyhan - Adana / TÜRKİYE

 

 

 

 

//