AB NET SIFIR SANAYİ YASASI
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir.

Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;

- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına ulaşması,

- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,

- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,

- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,

- AB'de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

EK: AB Net Sıfır Sanayi Yasası, Komisyon Açıklaması, Konsey Açıklaması, Parlamento Açıklaması

 

 

//