ARJANTİN EKONOMİ BAKANLIĞI TİCARET MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞME
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Buenos Aires Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen, Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Buenos Aires Büyükelçimiz arasında gerçekleşen görüşme hakkında hazırlanan not ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek: Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Görüşme Hakkında Not

//