DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SÜRESİ 3 YIL UZATILDI
Duyurular

Sayın Üyemiz,

10 Mart 2023 tarihli Resmî Gazetede yer alan 6923 Sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yatırım teşvik süreleri hakkında değişiklik yapıldı.

Karara eklenen geçici maddeye göre, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın 3 yıl uzatıldı.

Kararın geçici 14. maddesinde yer alan bu kapsamdaki yatırım teşvik belgelerine yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde 2 yıla kadar ilave süre verilebilmesine yönelik hükümle birlikte uygulanabileceği hükme bağlandı.

Yatırım teşvik belgeli bazı yatırımların tamamlanmış sayılması

12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazetede yer alan 134 Sayılı Karar ile de OHAL kapsamında bölgesel kalkınma ve yatırım teşviklerine ilişkin yeni tedbirler alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın tamamlanmış sayılacağı hükme bağlandı.

MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla;

  1. Yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın,
  2. Yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.

Söz konusu karar metinleri ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

EK: 6923 Sayılı Karar

 

EK:134 Sayılı Karar

 

//