FAS’IN TANGER – TETOUAN BÖLGELERİNDE TRAFO MERKEZİNİN İNŞAATI VE DONATILMASINA İLİŞKİN AÇILAN İHALELER
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı ve Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen, Fas'ın Tanger – Tetouan bölgelerinin elektrik ve su dağıtım hizmetlerinden sorumlu olan Amendis firması tarafından, Tanca şehri için 225/20 KV Moghogha kaynak trafo merkezinin inşaatı ve donatılması (052/22 TA nolu ihale) ve söz konusu trafo merkezinde 2 adet 225/20 KV-70 MVA trafo temini, montajı, bağlanması ve devreye alınmasına (053/22 TA nolu ihale) ilişkin iki uluslararası ihale açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu firma tarafından yapılan duyuruda, ihale dosyalarının, "Direction des Achats et Marchés – Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresinden alınabileceği veya Amendis firmasının internet sitesinden ( www.amendis.ma ) indirilerek temin edilebileceği belirtilmektedir.

İki ihaleye ilişkin tahmini bütçe ve ihalelere katılım için yatırılması gereken güvence miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İhale Sayısı

Bütçe

Güvence

052/22 TA

57.600.000 Dirhem Yaklaşık5,621 Milyon US$

31.450.000 Dirhem Yaklaşık 3,069 Milyon US$

053/22 TA

1.150.000 Dirhem Yaklaşık 112.231 US$

630.000 Dirhem Yaklaşık 61.483 US$

 

İhale başvurularının içeriği ve sunulmasının kamu ihale düzenine uygun olarak hazırlaması gerektiği, ihaleye ilişkin zarfların 17 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) açılacağı ve İhaleye ilişkin dokümanların https://achats.amendis.awsmaroc.veolia.ma/achats/SitePages/AvisAppelsOffres.aspx  adresinden temin edilebileceğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

//