GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA-BORÇ DURUM BELGESİ
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın ekte bir örneği sunulan yazısına atfen; "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama" uygulaması üzerinden, "Borç Durum Belgesi" temin edilebilmesini sağlayan teknik düzenlemenin yapıldığı bilgisi iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek – Ticaret Bakanlığı’nın Yazısı

//