İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
Duyurular

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı  (Karar Sayısı: 4824) 20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

GTP

EŞYANIN

TANIMI

MENŞE

ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1. Dönem

(12/12/2021
-11/12/2022)

2.Dönem

(12/12/2022
-11/12/2023)

3.Dönem

(12/12/2023
-11/12/2024)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş)

İran İslam

Cumhuriyeti

 

42 ABD

Doları/Ton

40 ABD

Doları/Ton

38 ABD

Doları/Ton

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Karar

 

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.