İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, KOSGEB’in yazısına atfen; KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı belirtilmiş olup, ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

//