İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) YAPTIRAN FİRMALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FORMU DOLDURMALARI HK.
Duyurular

Sayın Üyemiz,

Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından 27.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağanüstü Toplantısında;  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Mesleki Eğitimde iş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 sayılı Genelge kapsamında aşağıda verilen iş ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

İşletmeler tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerine göre, ilgili meslek kuruluşları (Ticaret Odası, Sanayi Odası, ESOB vb.) tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği formları verilecektir.

İşletmeler tarafından onaylanan formlar, ilgili işletme ve öğrencilerden sorumlu koordinatör öğretmenler tarafından bir nüshası teslim alınarak 18 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlüğüne ( Koordinatör Öğretmene) teslim edilecektir.

Formlar ilgili Okul Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan okul işletme belirleme komisyonlarınca değerlendirilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesine resmi yazıyla gönderilecektir.

Bu kapsamda İşletmede Beceri Eğitimi (Staj) yaptıran üyelerimizin ekte yer alan İSG Şartları Formunu iki nüsha olarak doldurup bir nüshasını öğrenci stajından sorumlu Koordinatör Öğretmene teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

EK : İSG Şartları Örnek Formu

 

 

 

//