KOBİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI
Duyurular

Sayın Üyemiz,

KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak ve rekabet güçlerini arttırmak için KOSGEB tarafından KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı hayata geçirilmiştir.

Söz konusu programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesidir.

Bu program kapsamında KOBİLER, dijital dönüşüm süreçlerinde 20 milyon TL’ye kadar yatırım kredisinden faydalanabilecekler.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış, onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu* bulunan ve Son 3 (üç) mali yıl “Faaliyet Karı” veya son mali yıl “Öz Kaynaklar Toplamı” negatif olmayan işletmeler başvuru yapabilir.

Destek Unsurları
 

İşletme Başına Kredi Alt Limiti

1.000.000 TL

İşletme Başına Kredi Üst Limiti

20.000.000 TL

Destek Puanı

20*

Program Süresi

12 ay

Azami Kredi Vadesi

36 Ay

Destek

Makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri

Destek Programı kapsamında protokole taraf bankalar**

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)

*Destek Puanı, Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir.

**Bankalar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve KOSGEB arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve bankalarla yapılan iş birliği protokolleri kapsamında belirlenmektedir.

Destek programına buradan başvuru yapabilirsiniz.

*TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm Platformuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Afiş 

//