KÜMELENME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 4. ÇAĞRI
Duyurular

Sayın Üyemiz,

T.C. Adana Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Türk sanayisinin rekabet

edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı kapsamında 4. Çağrıya çıkıldığı bildirilmiştir.

Çağrıya ilişkin bilgilere https://kumelenme.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

 

 

//