PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (İş Sağlığı ve Güvenliği) yazıya atfen; Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu düzenlemeler kapsamında Bakanlıklarının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağı hazırlandığı ifade edilerek taslak hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu yönetmelik taslağına (Ek 1) ilişkin önerilerinizin Ek 2'de yer alan forma işlenerek 24.01.2022 tarihine kadar word formatında yazılı olarak Odamıza                               ( yazi@adaso.org.tr )  gönderilmesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

EK:

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı ve Genel Gerekçe

2- Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.