TRANSİT REJİMİ ELEKTRONİK KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUPLARI HK.
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları hakkındaki yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek: Ticaret Bakanlığı’nın Yazısı

//