TÜRK-RUS 18. DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) TOPLANTISI İÇİN GÖRÜŞ TALEBİ
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Türk-Rus 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın bu yılın Kasım ayı içerisinde Ankara'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere bir bilgi notu talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza ( e-posta : yazi@adaso.org.tr ) gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

//