Yıllık PGD Programı Hakkında
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Sanayi Bakanlığı’nın yazısına atfen; "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında gözetimi ve denetimi yapılacak olan ürünlerin, her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği ifade edilerek, 2024 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından tarafınıza ulaştırılan şikayetler dikkate alınarak, riskli ürünlerin isabetli bir şekilde tespit edilebilmesi ve yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dahil edilebilmesi için, kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin, ekte yer alan ürün listesi üzerine işlenerek en geç 12 Ekim 2023 tarihine kadar Odamıza (yazi@adaso.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

 EK: 2024 Yılı Güncel Ürün Listesi Tüm Gruplar

//