562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) 12/6/2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak suretiyle, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmektedir.

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli(ekstre) düzenleme imkanı verilmektedir.

Yapılan değişiklikler ile ilgili bilgi notu ve Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Bilgi Notu

 

Tebliğ

 

 

//