Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin .....
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 7913 Sayılı,  “Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 24/11/2020 Tarihli ve 3200 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı 07 Aralık 2023 Tarihli ve 32392 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Adana ilinde yapılacak olan saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 24/11/2020 tarihli ve 3200 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 12 nci, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6/12/2023 Tarihli ve 7913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Madde 1- Adana İlinde yapılacak olan saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 24/11/2020 tarihli ve 3200 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan ‘saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips’ ibaresi ‘saf tereftalik asit (PTA), polimer/cips, POY, FDY ve sentetik elyaf’ şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘PTA ve polimer/cips’ ibaresi ‘PTA, polimer/cips, POY, FDY ve sentetik elyaf’ şeklinde, (e) bendinde yer alan ’11.271.788.151 TL’ ibaresi ’32.625.756.937 TL’ şeklinde, (f) bendinde yer alan ‘1.350’ ibaresi ‘3.250’ şeklinde ve (ğ) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ürün

Kapasite (Ton/Yıl)

PTA

1.500.000

Polimer/cips

1.032.500

POY-FDY

367.500

Sentetik Elyaf

402.500

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Karar

 

 

 

//