Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7546)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı (Karar Sayısı: 7546) 31.08.2023 tarih ve 32295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

27.4.2023 tarihli ve 7180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bazı sanayi ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek – Karar

//