“Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/33) 01.03.2024 tarih ve 32476 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nin Ek-2’sindeki 49 ve 98 sıra numaralı satırlarında yer alan “Diğerleri” ibareleri “Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)” şeklinde, 494 sıra numaralı satırında yer alan “EMC” ibaresi “LVD, EMC” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan 491, 514, 515, 516, 546 ve 575 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

 

//