Depremden Etkilenen İllerde Bazı SGK Yükümlülüklerinin Süresinin Uzatılması HK. 24/5/2023 tarihli SGK Duyurusu
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

SGK’nın 24/5/2023 tarihli duyurusunda, ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510/4-1 (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalıların; 6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süresi 15/8/2023 tarihine kadar uzatılmış olup, MPHB’lerin 15/8/2023 tarihine kadar verilmesi halinde muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden de yararlanabileceği belirtilmiştir.

SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 24/5/2023 tarih ve 2023/75 sayılı karar gereğince;

Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510/4-1 (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının;

6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı,

6/2/2023 ila 26/6/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken APHM/MPHB’lerin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılacağı,

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacağı, belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Duyuru Metni

//