Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı: 8693
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 8693 Sayılı, Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı 01.07.2024 tarihli ve 32588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile açılan korunma önlemi soruşturma çerçevesinde alınan koruma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve eşya tanımları belirtilen eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle koruma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Ek mali yükümlülük uygulamasının birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için EK-1’deki tabloda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

30.12.2023 tarihli ve 8042 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Geçici Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında İthalatında geçici koruma önlemi uygulanan eşyaya ilişkin olarak teminat bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazine’ye irat kaydedilir, varsa kalan kısmı gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde iade edilir.

EK-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın EK-2’de yer alan Ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının koruma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Karar

 

 

//