Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesine eklenen 18. fıkra uyarınca asgari ücretin net tutarı Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

Damga Vergisi Kanununa ekli 2 nolu Tablonun Ticari ve Medeni İşlerle ilgili bölümün 34. Bendinde 7349 sayılı kanunun 4. Maddesi ile yapılan düzenlemeyle aylık brüt asgari ücrete isabet eden tutarın Damga Vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

01.01.2022 Tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme ile Personelin ücretinin asgari ücrete tekabül eden brüt tutardan  % 14 işçi sigorta primi (700,56 TL) ve % 1 işsizlik primi (50,04TL) indirildikten sonra, bu tutara (4.253,40 TL) isabet eden (4.253,40 x % 15 =) 638,01 TL sı vergi, personelin asgari ücret dahil toplam ücreti üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacaktır.

Ayrıca asgari ücretin brüt tutarı üzerinden Damga Vergisi hesaplanmayacaktır. Personel birden fazla işyerinden ücret alıyor ise, asgari ücret istisnasından en yüksek ücret aldığı işyeri için yararlanacaktır. Personelin brüt maaşından brüt asgari ücret (5.004,-TL) indirilecek ve kalan tutar Damga Vergisine tabi tutulacaktır. 7349 Sayılı kanunun 3. Maddesinin (b) bendi ile Asgari Geçim İndiriminin düzenlendiği Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan, asgari ücret ve üstünde ücret alan personel Asgari Geçim İndiriminden (AGİ) yararlanmayacaktır.

Söz konusu Kanun ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EK : 7349 Sayılı Kanun

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.