Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) 29.3.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulmasıdır.

  • Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve ekte yer alan Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsar. 
  • Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmî yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

 

//