Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek – Tebliğ

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.