İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı (Karar Sayısı: 7543) 31.08.2023 tarih ve 32295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve ekli (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergileri uygulanır;

Ekli(1) sayılı tabloda yer alan eşyanın karşısında bir dip nota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanır.

Kapsam

Ekli(II) sayılı listede yer alan eşyanın ekli (2) sayılı tabloda GTİP leri belirtilen eşya hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi 0 (sıfır) olarak uygulanır.

Ekli (I)sayılı listede yer alan eşyalardan ekli (2) sayılı tabloda GTİP leri belirtilenlerin Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergileri ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır.

Ekli (II) sayılı listede yer alan dipnotlar (ülke bazlı olanlar hariç), bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalat için de geçerlidir. Ancak, aynı Kararın eki (II) sayılı listede yer alan dipnotlar kapsamındaki gümrük vergisi oranı ile bu Karar kapsamındaki Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranı uygulanır.

Ekli (III) ve (IV )sayılı listelerde yer alan ve ekli (3) ve (4) sayılı tablolarda GTİP leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergileri ve ek mai yükümlülük uygulanır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

 

//