İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 5848 Sayılı, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı 22.7.2022 tarih ve 31900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karar ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı listede (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1703.10.00.00.00

Kamış
melasları

19.05, 2102.10.31, 2102.10.39, ve 2207 gümrük

tarife   pozisyonlu             ürünler           ve             yem             sanayinde
kullanılmak üzere

0

1703.90.00.00.00

Diğerleri

19.05, 2102.10.31, 2102.10.39, ve 2207 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ve yem sanayinde kullanılmak üzere

0

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Karar

//