İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No: 2022/5)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No: 2022/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.10.2023 tarih ve 32349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

Ekleri

 

 

//