İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2023 tarih ve 32118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

8409.91.00.00.11

Alüminyumdan
silindir kapakları

20

8409.99.00.00.11

Alüminyumdan silindir kapakları

20

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek - Tebliğ

 

 

 

//