İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.03.2023 tarih ve 32127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kapsam

“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, 43.03 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

Aynı Tebliğin Ek 1’inde yer alan “3926.20.00.00.11” gümrük tarife istatistik pozisyonu “3926.20.00.00.12” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Tebliğ

//