İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) 25.02.2023 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ  aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

Kapsam

GTİP

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

8806.23.00.00.00

Maksimum kalkış ağırlığı 7kg'ı geçen fakat 25 kg'ı geçmeyenler (Yalnız '9/6/2021 tarihli ve ve 31506 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik' kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan zirai insansız hava taşıtları)

 

 

 

 

30.000

8806.24.00.00.00

Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg'ı geçen fakat 150 kg'ı geçmeyenler (Yalnız '9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik' kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan zirai insansız hava taşıtları

Tabloda belirtilen eşya (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

//