İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/3
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/3 07.02.2024 tarih ve 32453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 29/11/2022 tarihli ve 32028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/36) ile Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Rusya Federasyonu menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/35) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

7005.29

Diğerleri

Rusya

Federasyonu

Guardian Steklo Rostov LLC

%8

Guardian Steklo Ryazan LLC

%8

JSC Saratovstroysteklo

%8

Diğerleri

%10

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

//