İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/8
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/8 20.02.2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile, 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalyan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine ve Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İsveç Krallığı, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımı belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yine bu Tebliğin amacı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalyan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine ve Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İsveç Krallığı, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

  1. Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik Toray Textiles Central Europe SRO ve İtalya’da yerleşik Fibre E Tessuti Speciali (FTS) SPA, Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA firmalarının 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir.
  2. Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, İtalya’da yerleşik Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA, Lanificio Batacchi E Gori SRL ve In. Tes. Pra. Industria Tessuti Pratesi SPA firmalarının 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir.
  3. 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Beniplast-Benitex SA, Castilla Textil 2 SL, Criado Y Lopez SL, Exit Fabrics SL, Etisilk SA, Marina Textil SL, Plast Textil SL, Textil Puig Ubach SA, Textil A Ortiz SAU, Textil Santanderina SA, Dimension-Polyant Gmbh, Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG, Propex Furnishing Solutions GmbH & Co. KG, Erica Industria Tessile SPA ve Tessitura Uboldi Luigi SRL firmalarının, anılan Tebliğ ile tamamlanan soruşturma sonucunda üretici oldukları ve yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları tespit edilmiş olup söz konusu firmalar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile başlatılan işbu soruşturmanın dışında tutulmuştur.
  4. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı, GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de belirtilen eşya ithalatında yürürlükte bulunan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde değiştirilerek Tablo-1’de gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
  5. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) kapsamında GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tablo-1’de gösterildiği şekilde soruşturma konusu diğer ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

 

//